Červnové novinky a trendy v PPC reklamě

červen
Objevte nejnovější červnové trendy v PPC reklamě a online marketingu. Získejte užitečné tipy a strategie pro zlepšení vašich kampaní a nechte své konkurenty za sebou.

Červen je zde a s ním i nové inovace v oblasti PPC reklamy a online marketingu. V tomto článku se podrobně podíváme na nejnovější strategie a nástroje, které mohou pomoci vaší značce vyniknout a maximalizovat ROI.

Google testuje novou funkci filtru v horním panelu vyhledávání

Společnost Google v současné době testuje novou funkci filtru pro nákupní reklamy v horní liště vyhledávání, která má zvýšit výkon vyhledávání. Očekává se, že tato aktualizace umožní uživatelům efektivněji zpřesnit vyhledávání a usnadní jim rychlé nalezení relevantních informací.

Při použití filtrovací lišty se upraví vyhledávané výrazy přidáním označených názvů filtrů. Například při vyhledávání "shop tennis shoes" a označení "women's", "deals", "nearby" aktualizuje vyhledávací výraz na "shop tennis shoes women's deals nearby".

Společnost Google omezí v Itálii reklamy na hry v kasinech

S platností od 8. července 2024 společnost Google aktualizuje své zásady pro hazardní hry a vyřadí Itálii ze seznamu zemí, kde je reklama na hry v kasinech povolena. V důsledku toho již nebude reklama na hazardní hry v Itálii povolena. Tato aktualizace reflektuje snahu společnosti Google dodržovat místní předpisy a regulace týkající se hazardních her a chránit uživatele před potenciálně škodlivým obsahem.

Novinka v Skliku: Rozšíření pro vyhledávací kampaně nastavíte na jednom místě 

V Skliku máte nově k dispozici rozšíření reklam na úrovni účtu. Zadaná rozšíření se aplikují napříč všemi kampaněmi, ve kterých nejsou rozšíření specifikována jinak. Kterých rozšíření se novinka týká a jaká z nich vám nastaví sám Sklik?

Nové podrobnosti o digitálních kupónech

V květnu 2024 společnost Google oznámila novou funkci nazvanou Digitální kupóny. Tyto kupony, založené na akčních prostředcích, budou integrovány do kampaní Performance Max pro cíle obchodů a budou se zobrazovat na Mapách Google. Nyní se objevily další informace o této funkci. Budou k dispozici ve všech regionech, bohužel s výjimkou zemí Evropské Unie. Uživatelé budou moci digitální kupón zobrazit, uložit a sdílet s přáteli a rodinou. Kupony bude možné uplatnit jak online, tak offline v obchodě. Během pilotního provozu v USA zaznamenali inzerenti v průměru +42% zvýšení CTR, když tuto funkci připojili ke svým kampaním PMAX pro cíle v obchodech.

Společnost Google aktualizuje zásady reklamy na opioidní léky proti bolesti

Společnost Google oznámila aktualizaci svých zásad pro oblast zdravotní péče a léků, která se konkrétně týká opioidních léků proti bolesti na předpis. Tato aktualizace má za cíl najít rovnováhu mezi omezením propagace a prodeje těchto léků a zároveň umožnit diskusi o tomto kritickém problému v oblasti veřejného zdraví. Google se tímto krokem snaží snížit riziko zneužívání opioidů a jejich nesprávného používání, zatímco podporuje informovanost a diskusi o opioidní krizi, která ovlivňuje mnoho komunit po celém světě. Tato opatření jsou součástí širší strategie společnosti Google zaměřené na ochranu uživatelů a podporu bezpečných online prostředí. 

Změna názvosloví v CSV exportech podrobných statistik v Administraci Zboží.cz 

1. 7. 2024 změní Seznam názvy sloupců a řádků v CSV souborech podrobných statistik, které si můžete stáhnout v Administraci Zboží.cz pod záložkou Statistiky – Podrobné statistiky. Úprava se týká jen názvosloví. Samotné sloupce a řádky s daty budou dál vypadat tak, jak jste zvyklí. Pokud při strojovém zpracování těchto souborů spoléháte na současné pojmenování sloupců, bude třeba vaše skripty upravit. Nové názvy sloupců a řádků by měly lépe odpovídat jejich obsahu. Tato úprava usnadní vyhledávání i výklad dat a pomůže dosáhnout lepších výsledků.

Google Ads zavádí nový design na všech trzích 30. srpna

Google Ads plánuje vyřadit staré rozhraní a nahradit ho novým, přehlednějším designem pro všechny trhy. Google Ads dokončuje zavádění nového designu na všech trzích od 30. srpna a vyřazuje staré rozhraní pro uživatele počítačů. Nový design Google Ads, který byl poprvé spuštěn v roce 2023, přepracovává uspořádání produktu s cílem usnadnit vyhledávání nástrojů při zachování stávajících funkcí. Podle společnosti Google inzerenti na základě trvalého používání během počátečního zavádění dávali přednost aktualizovanému vzhledu. Společnost tvrdí, že změny zefektivní pracovní postupy pro nové i zkušené uživatele. Ačkoli se může zdát, že změna designu je jen kosmetická, ovlivní efektivitu pracovních postupů a školení nových uživatelů

Google spouští reklamní síť Google TV

Nová televizní síť Google TV je nyní k dispozici inzerentům prostřednictvím služeb Google Ads a Google Display & Video 360 pro kampaně v USA. Google rozšiřuje nabídku reklamy v propojené televizi spuštěním sítě Google TV na více než 20 milionech měsíčně aktivních zařízení Google TV a Android TV OS. Sledovanost internetové televize stále roste a každý měsíc sleduje YouTube na svých televizních obrazovkách více než 150 milionů lidí. Nová síť Google TV umožňuje inzerentům oslovit toto rostoucí publikum prostřednictvím cílených videoreklam ve streamu. Síť Google TV představuje rychle se rozšiřující online televizní publikum pro inzerenty prostřednictvím pokročilých reklamních technologií společnosti Google, prémiového inventáře a integrovaných nákupů YouTube. Včasná přítomnost umožňuje inzerentům zajistit si budoucnost jejich reklamní strategie.

Google Analytics aktualizuje atribuční model pro placené vyhledávání

Google Analytics 4 (GA4) oznamuje aktualizaci svého atribučního modelu zaměřenou na zvýšení přesnosti přičítání konverzí u kampaní placeného vyhledávání. Google Analytics 4 dnes oznámil chystané změny svého atribučního modelu speciálně pro kampaně v placeném vyhledávání. Aktualizace má řešit současný problém, kdy jsou konverze připisované placenému vyhledávání někdy mylně připisovány organickému vyhledávání, zejména u jednostránkových aplikací (SPA).

Reddit přidává ověření třetí stranou pro inzerenty

Reddit navazuje partnerství s firmou Integral Ad Science (IAS), která se zabývá měřením reklamy, a inzerentům tak poskytne ověření třetí stranou pro doručování kampaní na své platformě. Integrace sady Total Media Quality společnosti IAS poskytuje inzerentům společnosti Reddit po celém světě další vrstvu důvěryhodného a nezávislého měření bezpečnosti značky, zobrazitelnosti a neplatného provozu. Bezpečnost značek a transparentnost byly pro inzerenty vždy problémem. Integrace důvěryhodného ověřování třetí stranou přímo do reklamní platformy Reddit by mohla poskytnout důležité informace o kampaních, které by ospravedlnily výdaje na reklamu.

DuckDuckGo spouští službu anonymního chatu s umělou inteligencí

Společnost DuckDuckGo, vyhledávač známý svým důrazem na soukromí uživatelů,  představuje DuckDuckGo AI Chat, platformu zaměřenou na ochranu soukromí, která umožňuje anonymně komunikovat s různými chatboty s umělou inteligencí, aniž by jejich konverzace byla spojena s jejich osobou. Podle nedávné zprávy Pew Research Center vyjadřuje značná část dospělých Američanů obavy z toho, že společnosti využívají jejich osobní údaje k nechtěným účelům. Tyto obavy se vztahují i na používání umělé inteligence, přičemž mnoho uživatelů váhá s interakcí s chatboty s umělou inteligencí kvůli obavám o ochranu soukromí.

AI analýza 8 000 nejlepších reklam na YouTube odhaluje klíčové trendy 

YouTube využil své schopnosti strojového učení k analýze více než 8 000 nejlepších reklam na své platformě v letošním roce a odhalil pět klíčových kreativních trendů, které nejvíce rezonovaly s publikem. Zjištění získaná pomocí vlastních modelů umělé inteligence, které zpracovávaly text, vizuály, zvuk a další prvky, poskytují daty podložený návod, jak mohou značky na YouTube vyniknout.

Google Ads rozšiřuje reklamu na online lékárny v Estonsku a Litvě

Společnost Google tento týden aktualizovala své zásady pro reklamu Google Ads týkající se zdravotnictví a léků. Tato aktualizace umožňuje online lékárnám v Estonsku a Litvě inzerovat své služby s určitými omezeními a požadavky. Dříve Google Ads omezoval propagaci online lékáren v Estonsku a Litvě. Nová aktualizace přidává tyto dvě země na seznam míst, kde mohou online lékárny inzerovat, s výhradou specifických předpisů. 

Všechny nabídky jsou na Zboží.cz nově spárovány s produktem

Nový systém párování a zakládání produktů odstraňuje nutnost manuálního párování nabídek s produktem a přináší možnost více ovlivnit informace uváděné na produktové kartě. Co tato novinka pro vás znamená? Všechny nabídky jsou nyní spárovány: vaše nabídky jsou nově automaticky vždy zařazené k produktu na Zboží.cz. Tento nový přístup řeší předchozí problémy, kdy některé nabídky nebyly spárovány kvůli nedostatečným datům nebo chybějícím produktům v databázi. A navíc vám také šetří čas a úsilí dříve potřebné k ručnímu párování nabídek.

YouTube vkládá reklamy do videí, aby překonal blokátory reklam

YouTube testuje novou metodu zobrazování reklam, která je přímo vložená do videostreamů, což představuje nejnovější krok ve válce proti blokátorům reklam. Tento přístup integruje reklamy přímo do samotného jádra video souboru. Tím se reklamy stávají nerozlišitelnými od běžného obsahu, což znemožňuje klientskému softwaru a rozšířením, které se snaží reklamy odfiltrovat, aby je rozpoznaly a odstranily. Vložením reklam přímo do videoproudů tato technika umožní, aby reklamy vizuálně ladily s obsahem videa, čímž se efektivně obchází blokátory reklam. Tento přístup nejen zvyšuje viditelnost reklamních kampaní, ale také zlepšuje jejich účinnost tím, že diváci reklamy vnímají jako součást obsahu, který sledují.

Vyhledávání Google dokončí přechod na indexování podle mobilních zařízení do 5. července 2024

Společnost Google tento týden oznámila závěrečnou fázi přechodu na systém indexování podle mobilních zařízení pro vyhledávání Google, která bude dokončena do 5. července 2024. Tato iniciativa, původně oznámená v roce 2016, představuje zásadní změnu v tom, jak Google prohledává a indexuje webové stránky. Upřednostňováním mobilních verzí webových stránek pro výsledky vyhledávání reaguje Google na rostoucí trend používání mobilních zařízení k přístupu na internet. Tímto krokem se snaží zajistit, že uživatelé mobilních zařízení získají co nejrelevantnější a nejaktuálnější obsah, což zvyšuje důležitost optimalizace webových stránek pro mobilní prostředí.

Od srpna bude nutné, aby reklamní kódy v Skliku zahrnovaly parametr consent  

Počínaje 1. srpnem 2024 bude pro správné fungování konverzních a retargetingových kódů Seznamu nutné, aby obsahovaly parametr consent s hodnotou 1, vyjadřující souhlas uživatele s ukládáním cookies. Skrze tento parametr inzerenti předávají Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. V opačném případě systémy kódy nezpracují.

S příchodem léta jsme svědky dynamických změn v PPC reklamě a online marketingu. Ať už jde o optimalizaci kampaní nebo integraci umělé inteligence, červen nám přináší nové příležitosti pro růst a inovace. Využijte tyto informace k posílení vašich marketingových snah.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp